Je bent hier: De Hopbel → Nieuws
 
Handige links
Clubprestaties
Statistieken Statistieken
deze weekdit seizoen
gewonnen gelijk verloren
DE HOPBEL

Bezoekadres

Schijndelse Mixed Hockey Club 

De Hopbel

Sportpark "Rooiseheide"

Rooiseheide 18

5481 SG Schijndel

Tel.: 073-5430621

Postadres

Postbus 339

5480 AH Schijndel

E-mail/Website

[email protected]

www.dehopbel.nl

Vorige pagina

Uitnodiging ALV 2018 maandag 18 juni 2018.

Hierbij nodigt het Bestuur van SMHC de Hopbel alle leden uit voor de Algemene ledenvergadering 2018. Deze zal plaatsvinden op maandag 18 juni in het paviljoen "Den Hopstek" vanaf 20.00 uur.

De notulen van de ALV 2017 en de jaarverslagen, genoemd onder agendapunt 2 en 4, staan vanaf 04 juni op het afgeschermd gedeelte van de site. Deze worden niet meer voorgelezen op de vergadering.

 

Indien u vooraf;

-het financieel jaarverslag 2017/2018 ( zie agendapunt 5) en/of

-de begroting 2018-2019 (zie agendapunt 6a)

wilt inzien dan is dat uiteraard mogelijk. Zowel het jaarverslag, het beleidsplan, statuten als de financiƫle gegevens liggen maandag 18 juni vanaf 19.30 uur ter inzage in het clubhuis.

Diegenen die verhinderd zijn kunnen zich afmelden bij de secretaris Mark van Rozendaal (per e-mail [email protected]). Wij hopen u natuurlijk te ontmoeten op maandag 18 juni.

 

Agenda

 

1. Opening en mededelingen door voorzitter Jos Korsten

2. Goedkeuring notulen ALV 2017

3. Ingekomen stukken

4. Goedkeuring jaarverslagen diverse commissies

5.Terugblik seizoen 2017-2018 + verloop beleidsplan

5. Financieel jaarverslag; door de penningmeester Stef Peters

Jaarverslag kascommissie en goedkeuring financieel beleid

Verkiezing kascommissie 2018/2019

6. Voorstellen vanuit het bestuur;

a)vaststellen contributiebijdrage 2018-2019 / begroting seizoen 2018/2019

b)Algemene Verordering Gegevensverwerking

7. Wijziging commissieleden en vrijwilligers. Benoeming commissies 2018/2019 (kandidaatstellingen voor de
diverse commissies moeten tenminste drie dagen voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend)

8. Verkiezing bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is John Engeln (voorzitter TC ) en Esther van Aarle(PR).

9. Rondvraag

10 Sluiting

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

Voorzitter Jos Korsten


 

 


Inloggen op het DWF? Klik dan hieronder:

HoofdsponsorsKledingsponsors

Bekijk alle sponsoren
Goudsponsors

Bekijk alle sponsoren
Vandaag jarig
Er zijn geen jarigen vandaag
Mededelingen
Uitslagen
H2 HC Oranje Rood Oranje-Rood H4 4-2
D1 HV Weert D1 1-5
D2 HV Weert D2 2-4
D4 MHC Boxmeer D3 3-1
D5 MHC DES D8 0-0
D6 Liempde D2 (O) 2-3
DJ1 MHCdeDommel DJ2 2-2
H1 HV Weert H1 2-3
H3 Don Quishoot H3 0-4
Alle uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Alle verslagen
KNHB Naar de KNHB Site


Naar de hockeykampen Site